Люлин 10

Жилищна сграда с гаражи и търговски площи

Цени на апартаменти и гаражи Люлин 10


ЕЛИС - К ООД

гр.София, ул.Антим I № 113, тел./факс 02 8319484, 0888 215434

Етаж Обект Чиста площ С общи части Мазе № Мазе площ Цена EUR Статус Детайли
партер 30 апартамент 46,15 53,66 склад - - продаден
1 1a апартамент - - C-1 2,62 - продаден
2 ателие - - C-2 2,59 - продаден
1 апартамент - - C-3 2,64 - продаден
2 апартамент - - C-4 2,64 - продаден
3 апартамент - - C-5 2,59 - продаден
4 апартамент - - C-6 2,59 - продаден
2 3a апартамент - - C-7 2,96 - продаден
4 ателие - - C-8 2,96 - продаден
5 апартамент - - C-9 3,02 - продаден
6 апартамент - - C-10 2,91 - продаден
7 апартамент - - C-11 2,75 - продаден
8 апартамент - - C-12 2,75 - продаден
3 5a апартамент - - C-13 2,87 - продаден
6 ателие - - C-14 3,03 - продаден
9 апартамент - - C-15 2,86 - продаден
10 апартамент - - C-16 3,03 - продаден
11 апартамент - - C-17 2,85 - продаден
12 апартамент - - C-18 3,00 - продаден
4 7a апартамент - - C-19 3,08 - продаден
8 ателие - - C-20 3,25 - продаден
13 апартамент - - C-21 3,19 - продаден
14 апартамент - - C-22 3,14 - продаден
15 апартамент - - C-23 3,07 - продаден
16 апартамент - - C-24 3,24 - продаден
5 9a апартамент - - C-25 3,05 - продаден
10 ателие - - C-26 2,92 - продаден
17 апартамент - - C-27 2,92 - продаден
18 апартамент - - C-28 3,06 - продаден
19 апартамент - - C-29 3,32 - продаден
20 апартамент 82,16 95,55 C-30 3,06 - продаден
6 11a апартамент - - C-31 3,15 - продаден
12 ателие - - C-32 3,69 - продаден
21 апартамент - - C-33 3,58 - продаден
22 апартамент - - C-34 3,89 - продаден
23 апартамент - - C-35 3,89 - продаден
24 апартамент - - C-36 3,58 - продаден
7 13a апартамент - - C-37 4,35 - продаден
тераса - -
25 апартамент - - C-38,39 9,53 - продаден
26 апартамент - - C-40 4,82 - продаден
27 апартамент - - C-41,42 7,61 - продаден
тераса - -
8 28 апартамент - - C-43 3,86 - продаден
тераса - -
29 апартамент - - C-44 3,70 - продаден
тераса - -
партер 1 гараж - - - продаден
2 гараж - - - продаден
3 гараж - - - продаден
4 гараж-двоен - - - продаден
5 гараж-двоен - - - продаден
6 гараж - - - продаден
7 гараж - - - продаден
8 гараж - - - продаден
9 гараж - - - продаден
10 гараж - - - продаден
11 гараж - - - продаден
12 гараж - - - продаден
13 гараж - - - продаден
14 гараж - - - продаден
15 гараж - - - продаден
сутерен 16 гараж - - - продаден
17 гараж - - - продаден
18 гараж - - - продаден
19 гараж - - - продаден
20 гараж - - - продаден
21 гараж - - - продаден
22 гараж - - - продаден
23 гараж - - - продаден
24 гараж - - - продаден
25 гараж - - - продаден
26 гараж - - - продаден
27 гараж - - - продаден
28 гараж - - - продаден
29 гараж-двоен - - - продаден
30 гараж-двоен - - - продаден
31 гараж-двоен - - - продаден
32 гараж-двоен - - - продаден
33 гараж-двоен - - - продаден
34 гараж - - - продаден
35 гараж - - - продаден
36 гараж - - - продаден
37 гараж - - - продаден
38 гараж - - - продаден
39 гараж 19,50 33,72 - продаден
40 гараж - - - продаден
41 гараж - - - продаден
външно паркомясто 1 паркомясто - - продадено
2 паркомясто - - продадено
3 паркомясто - - продадено
4 паркомясто - - продадено
5 паркомясто - - продадено
6 паркомясто - - продадено
7 паркомясто - - продадено
8 паркомясто 13,75 - продадено
9 паркомясто 13,75 - продадено
10 паркомясто 13,75 - продадено
11 паркомясто 13,75 - продадено
12 паркомясто 13,75 - продадено
13 паркомясто 13,75 - продадено
14 паркомясто 13,75 - продадено
15 паркомясто 13,75 15,000 свободно
търговска сграда партер търговска зала 201,86 201,86 - продадена
ет.1 площ офиси 273,03 333,39 - продадени
ет.2 площ офиси 273,03 333,39 - продадени
ет.3 площ офиси 169,83 206,45 - продадени

* Строителната фирма предлага довършителни работи на апартаментите и магазините.