СТРОИТЕЛСТВО

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

 

Фирма ЕЛИС-К ООД е съвременна, развиваща се фирма с основен предмет на дейност – строителство на промишлени, еднофамилни къщи и жилищни сгради. Всички обекти са изпълнени в съответствие с нормативната база на българското законодателство и са въведени в експлоатация.

Фирмата предлага довършителни и ремонтни работи на жилищни и административни сгради. В ръководството на фирмата и по обектите работят квалифицирани специалисти и строителни работници от всички специалности с доказан опит в областта на строителството. Постоянният състав на работниците във фирмата са предпоставка за качествено изграждане, довършване и основни ремонти на строителните обекти.

За гарантиране качеството на строителството в Елис – К ООД е разработена и внедрена Системата за управление на качеството, сеответстваща на Межденародния стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ

 

УПИ І, кв. 87, м. Разсадника-Коньовица”, бл. 106,

РЗП 5207 кв.м., 8-етажа - 7 жилищни и 1 с гаражи

40 апртамента, 4 ателиета, 16 гаража

Трафопост

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ

 

УПИ І, кв. 87, м. Разсадника-Коньовица”, бл. 107,

РЗП 5207 кв.м., 8-етажа - 7 жилищни и 1 с гаражи

40 апртамента, 4 ателиета, 16 гаража

Трафопост

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ

 

УПИ VІ-717, кв. 26-Б, м. Овча купел,

ул. Народно хоро № 3А,

РЗП 2740 кв.м., 6-етажа - 5 жилищни и 1 с гаражи

20 апртамента, 8 ателиета, 18 гаража, 10 паркоместа

Трафопост

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ГАРАЖИ

 

УПИ ХХІІ-7,8, кв. 131, м. Зона Б-4

ул. Българска морава № 104,

РЗП 1570 кв.м., 8-етажа - 7 жилищни, 1 офиси и подземни гаражи

16 апртамента, 2 офиса, 18 подземни гаража,

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

 

УПИ І-667,668, кв. 89, м. бул. Ломско шосе,

ул. Свети Климент № 7,

РЗП 2180 кв.м., 6-етажа - 5 жилищни и 1 с гаражи

20 апртамента, 8 ателиета, 10 гаража, 29 паркоместа

Трафопост

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

 

УПИ V - 2545, м.Надежда 1б, ул. Жорж Дантон 9

34 апартамента

4 магазина

гаражи и подземни гаражи

 

baner