Ново строителство

Жилищна сграда с подземни гаражи
гр. София, кв. Дървеница

Ново строителство

Жилищна сграда с подземни гаражи
гр. София, кв. Надежда

Фирма ЕЛИС-К ООД е създадена през 1991г. в гр. София. Основен предмет на дейност е строителство, търговия, реконструкция и модернизация на жилищни и административни сгради, вътрешен интериор и строително-монтажни довършителни работи. За осъществяване на дейността си, фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти,с нужният опит и умения. Разполага със собствена материална база включваща: офис, производствено-складова база, транспортни средства, строителна механизация и строителен инвентар. Член е на Камарата на строителите в България, и е вписана в Централния професионален регистър на строителя.

Търсим парцели за строителство

Сгради

Партньори

 • Баумит
 • Дока
 • Мапей
 • Миланов и син
 • Ангро
 • Пайп Систем
 • Хидробетон
 • Райфайзен банк
 • Стад
 • Ташев-Галвинг
 • Титан България
 • Топливо
 • Уникен
 • Велукс
 • Солид
 • Саламандер
 • Изотех
 • Кропед